PO IR 2014-2020 PO IR 2014-2020
Wsparcie prowadzenia prac B+R

 

 

Tytuł projektu: Żuraw serwisowy na morskie farmy wiatrowe

Cel projektu: Celem głównym projektu jest opracowanie, wytworzenie i weryfikacja techniczna żurawia serwisowego na morskie farmy wiatrowe z autorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi. Umożliwi to poprawę jakości, sprawności i efektywności produktu. Zwiększy się jego precyzja i niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Celem badawczym i poznawczym jest określenie wpływu zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych w kilku wersjach i wytypowanie najbardziej optymalnych pod względem technicznym i ekonomicznym.

Celem rozwojowym projektu jest wytworzenie prototypu żurawia serwisowego na morskie farmy wiatrowe oraz eksperymentalna weryfikacja zastosowanych rozwiązań w celu dalszego ich doskonalenia. Wyniki prac przy zadowalającym poziomie zostaną zaimplementowane w przedsiębiorstwie PROTEA. Prace rozwojowe doprowadzą do powstania nowego typu żurawia serwisowego na morskie farmy wiatrowe.

Wartość projektu: 1 601 400,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 064 027,56 PLN

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Wielofunkcyjny Żuraw Pokładowy

Cel projektu: Celem projektu jest wytworzenie i praktyczna weryfikacja Wielofunkcyjnego Żurawia Pokładowego z autorskim rozwiązaniem konstrukcyjnym, który umożliwi poprawę jakości, sprawności i efektywności produktu – żurawia pokładowego w tym poprawę jego efektywności kosztowej do poziomu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy.

Planowane efektu: Efektem realizacji projektu będzie unikatowy nowy produkt – Wielofunkcyjny Żuraw Pokładowy – pozwalający na utrzymanie niepogorszonej jakości, precyzji i sprawności przy jednoczesnym zmniejszeniu masy urządzenia nawet o 40%, zredukowanej objętości i energochłonności żurawia do 20%.
Prace badawczo rozwojowe zaplanowano na III Etapy:
Etap I – wykonanie modelu komputerowego ogólnego odwzorowania docelowego Wielofunkcyjnego Żurawia Pokładowego.
Etap II – zbudowanie modeli technologicznych (elementów konstrukcyjnych) poszczególnych składowych żurawia
Etap III – budowa prototypu i jego weryfikacja oraz walidacja do wersji demonstratora.

Wartość projektu: 8 026 913,58 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 013 456,80 PLN


Kompleksowa i profesjonalna obsługa

Stunning Page Builder

Projekt

Nasze biuro projektowe przygotowuje projekty dopasowane do szczegółowych wymagań klienta.

Stunning Page Builder

Produkcja

W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym wytwarzamy oraz testujemy wszystkie urządzenia.

Stunning Page Builder

Serwis gwarancyjny

Zapewniamy serwis oraz części zamienne na cały okres gwarancyjny urządzeń.

Stunning Page Builder

Serwis pogwarancyjny

Po okresie gwarancyjnym zapewniamy serwis i części zamienne podczas całego cyklu życia naszych produktów.

TOP